Denk ook aan de adverteerders!

Steun de Stichting Stadsvoliere

* Activiteiten kalender* 

  **********************

Contactavonden 2018

Donderdag 25 januari  Ledenbijeenkomst

Donderdag 22 februari  Jaarvergadering/ prijsuitreiking

Donderdag 22 maart  Ledenbijeenkomst

Zaterdag 21 april  Feestelijke afsluiting

Donderdag 6 september  Ledenbijeenkomst

Donderdag 4 oktober  Ledenbijeenkomst

Donderdag 8 november  Ledenbijeenkomst

Onderlinge Tentoonstelling 22 t/m 24 november 

 

 Tenzij anders aangegeven,
alle activiteiten worden gehouden  in  het

Dorpshuis De Boppeslach
Dorpsstraat 33
8808 HL te Dongjum.