Nieuws

AVG – Europese privacywetgeving

AVG – Europese privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Om aan de wet te voldoen is op deze website in de voettekst de Privacyverklaring aangebracht.
Bij het aanmelden voor lidmaatschap zijn nieuwe Algemene Voorwaarden opgenomen.
Tevens is de website voor een betere beveiliging aangepast naar https.

De Algemene voorwaarden zijn voor elk bestaand lid van toepassing.
Bezwaren kunnen bij het bestuur kenbaar gemaakt worden.