Agenda:

 

Contactavonden 2020

16 januari           Ledenvergadering
15 februari         Vogelmarkt
20 februari         Jaarvergadering
19 maart             Ledenvergadering
23 april               Ledenvergadering

10 september     Ledenvergadering
15 oktober         Leden – TT vergadering
29 oktober         Vogeltentoonstelling
30 oktober          ”       ”          ”
31 oktober          ”       ”          ”
28 november      Feestavond

 

 

Tenzij anders aangegeven,
worden alle activiteiten gehouden  in  het

Dorpshuis De Boppeslach
Dorpsstraat 33
8808 HL te Dongjum.