Agenda:

 

Contactavonden 2019

12 September     Ledenbijeenkomst

10 Oktober          Ledenbijeenkomst

7   November      Ledenbijeenkomst

 

Tenzij anders aangegeven,
worden alle activiteiten gehouden  in  het

Dorpshuis De Boppeslach
Dorpsstraat 33
8808 HL te Dongjum.