Agenda:

 

Hallo vogelvrienden,

Tenzij anders aangegeven, worden alle activiteiten gehouden  in  het:

Dorpshuis De Boppeslach
Dorpsstraat 33
8808 HL te Dongjum.

 

Agenda 2022

Vereniging bijeenkomsten

1 september

13 oktober

24 november

Tentoonstelling

5 november*

*verdere informatie volgt nog