Info Edelzanger

De Franeker volièrevereniging De Edelzanger (F01), wil u graag door middel van deze website informeren over de vogelsport in verenigingsverband. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers. De Edelzanger is op 17-12-1957 opgericht en telt ruim 60 leden.      

De vereniging stelt zich ten doel: – het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij. – Het houden en kweken van vogels in de ruimste zin van het woord.

Wij trachten dit te bereiken door het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen en excursies. De contactavonden vinden 8 maal per seizoen plaats, namelijk 1 maal per maand gedurende de maanden september t/m april. Op 6 avonden wordt een spreker uitgenodigd, die o.a. met behulp van een beamer een lezing houdt. Er worden verschillende vogels besproken, zoals kanaries, tropische vogels, Europese kooivogels, parkieten, vruchten en insectenetende vogels en vogels in tuin en park. Ingegaan wordt dan op huisvesting, houden en verzorgen, voeding en kweek, vogelziekten etc. Dit zijn altijd zeer gezellige, boeiende en leerzame avonden.

In de maand november vindt de tentoonstelling plaats. Dit is één van de hoogtepunten van het jaar. Hier worden de mooiste vogels geshowd en vindt er onderling een leuke competitie plaats. Kampioen worden is toch dat waar ieder naar streeft.

Februari is de maand waarin een jaarvergadering gehouden wordt. Hierin wordt het hele reilen en zeilen van de vereniging onder de loep genomen en worden de gewonnen prijzen uitgereikt. In het voor- en najaar houden we een kleine bescheiden maar beslist gezellige vogelmarkt. Hier kunnen de leden gratis hun overtollige vogels verkopen en/of nieuwe vogels aankopen. Deze markten zijn altijd een groot succes en zijn als verenigingsactiviteit niet meer weg te denken.

Zoals u ziet heeft “De Edelzanger” u als liefhebber heel wat te bieden en kunnen ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. Het lidmaatschap bedraagt  € 34,50 per jaar, voor jeugdleden  € 16,25 per jaar. U krijgt dan tevens iedere maand het fraaie maandblad “Onze Vogels”.

Leden aan gesloten bij een andere volièrevereniging kunnen voor  €20,00 per jaar, als sublid lid worden. Voor jeugd subleden is dit €10,00 per jaar.

Het lidmaatschap wordt (met uw toestemming) via automatische incasso jaarlijks verrekend.
Bankrekening NL90 RABO 0320434443 t.n.v. De Edelzanger.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40 004967.

 

   Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter J. Draaisma 06-81442812
Secretaris  J. Zuidema 06-22621891
Penningmeester  K. Wouters 06-21652598
Ringencommissaris A. Semp 06-28425198
  E.  Haringa 06-37375576
Gezamenlijk e-mailadres bestuur: bestuuredelzanger @gmail.com  
Webmaster en sociale media
B.Visser 06-55796117