Nieuws

Jubilaris in het zonnetje gezet

Jubilaris in het zonnetje gezet

Tijdens de feestavond werd ons erelid Piet de Boer gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap.
Uit handen van de districtsvoorzitter Siebe de Haan kreeg Piet de bondsspeld opgeprikt.
Uit handen van de onze voorzitter Jan Draaisma kreeg Piet een Makkummer aardewerk wandbord aangeboden.
Na deze felicitaties en bloemen voor de dames werden we uitgenodigd voor een heerlijk buffet.
Nadat de magen goed gevuld waren was er tijd voor het uitreiken van de prijzen van de afgelopen tentoonstelling.
Tot slot was er nog een mooie bingo waar mooie prijzen te winnen waren.
Al met al was het weer een heel gezellige avond.

(Alleen voor leden, zie voor alle foto`s bij ledengedeelte)

feestavond-2016 Collage