Nieuws

Jubilarissen gehuldigd.

Jubilarissen gehuldigd.
Frans Boersma en Jacob Miedema werden de spel voor het 40 jarig lidmaatschap opgespeld.
Eveneens kregen Harm Haringa en Jan luimstra uit handen van Auke Bloemhof (Districtbestuurder)
de speld voor het 25 jarig lidmaatschap opgespeld.