NIEUW!! Prachtvinken van de wereld

NIEUW VOGELBOEK UIT FRANEKER!
Door Franeker auteur
G.J. Huisman

Prachtvinken van de wereld
Na 9 jaren van uitgebreid onderzoek ben ik zeer verheugd u mee te delen dat het unieke boek “Prachtvinken van de wereld” klaar is en binnenkort gepubliceerd gaat worden in het Nederlands en het Engels. Het boek is geschreven voor een breed
publiek: Voor vogelliefhebbers en vogelaars die graag meer willen weten over deze populaire vogelfamilie, maar ook ornithologen en andere wetenschappers. Prachtvinken behoren tot de meest fascinerende
vogelfamilies van de Oude Wereld met verrassende en speciale eigenschappen. De prachtvinkenfamilie
Estrildidae bestaat uit 34 geslachten met 145 soorten onderverdeeld in 239 ondersoorten. Ieder met zijn eigen eigenaardigheden!

In het boek worden alle 145 soorten en al hun ondersoorten uitvoerig belicht en op de unieke verspreidingskaarten ziet u per soort de verspreiding van de ondersoorten duidelijk gevisualiseerd in verschillende kleuren. De soortbeschrijvingen worden ondersteund met prachtige foto’s van de desbetreffende soorten in hun natuurlijke habitats. Deze foto’s zijn gemaakt door bijna 300 fotografen uit 40 landen van over de hele wereld die heel erg belangrijk waren voor de totstandkoming van dit reusachtige project. Zij gaven de auteur niet alleen toestemming om hun foto’s te gebruiken, maar voorzagen de auteur ook van zeer kostbare informatie uit eerste hand over de soorten direct via hun ervaringen uit het veld. Daarnaast had de
auteur het geluk dat verschillende gerenommeerde universiteiten, zoals Cambridge en Yale University, zeer behulpzaam waren.

Aanvullend wordt u getrakteerd op foto’s van nestjongen in verschillende stadia van hun ontwikkeling gemaakt bij vogelkwekers om de prachtvinken niet onnodig te storen in hun natuurlijke habitats. Het boek toont het grootste aantal bektekeningen ooit gepubliceerd, met 111 soorten met foto’s geïllustreerd. Originele foto’s tonen de fascinerende mimicry tussen nestjongen van prachtvinken en nestjongen van parasitaire wida’s en staalvinken, waardoor dit een fascinerende bron is voor evolutiebiologen.

Hoogtepunten
*Wereldwijd de grootste verzameling bektekeningen
van prachtvinken met 111 unieke foto’s.
*Eerste boek met alle 145 soorten beschreven en ge
toond op in het wild gemaakte foto’s.
*Bijna 300 deelnemende fotografen uit 40 landen van
over de hele wereld.
*Verspreidingskaarten met de verschillende onder
soorten gevisualiseerd in kleur.
*Eerste boek met foto’s van de bergrietvink Lonchura
monticola.
*Unieke foto’s die de mimicry van prachtvinken en
parasiterende wida’s en staalvinken toont
*Compleet schema van parasiterende wida’s en staal
vinken vs. prachtvinken als waardvogels.
*Beschrijving en foto’s van een nieuwe prachtvinken
soort.

Het boek kan besteld worden via de website www.finches.nl Een speciale introductieprijs van
€ 59,95 van 1 mei tot 1 augustus 2021.
Standaardprijs van €69.95 per stuk exclusief porto.