Succesvolle tentoonstelling van de Edelzanger

Afgelopen week was weer het hoogtepunt van de vereniging.
24 leden hadden samen 232 van hun mooiste vogels voor onze tentoonstelling ingestuurd.
De vogels waren weer van zeer goede kwaliteit en werden 138 vogels met een prijs beloond.
Maar liefst 4 vogels behaalden 93 punten en werd na aanwijzing van de keurmeesters de Gouldamadine van Jan Zuidema als beste aangewezen. Een prachtig resultaat, zo ook voor alle andere prijswinnaars.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!