Denk ook aan de adverteerders!

Steun de Stichting Stadsvoliere

* Activiteiten kalender* 

  **********************

Contactavonden 2019

28 Februari        Jaarvergadering         

28 Maart             Ledenbijeenkomst   

18 April               Ledenbijeenkomst      

18 Mei                 BBQ                            

12 September     Ledenbijeenkomst      

10 Oktober          Ledenbijeenkomst     

7   November      Ledenbijeenkomst   

 

 Tenzij anders aangegeven,
alle activiteiten worden gehouden  in  het

Dorpshuis De Boppeslach
Dorpsstraat 33
8808 HL te Dongjum.