Denk ook aan de adverteerders!

Steun de Stichting Stadsvoliere

* Activiteiten kalender* 

  **********************

Contactavonden 2018

Donderdag 8 november  Ledenbijeenkomst

 

Data 2019

24 Januari           Ledenbijeenkomst     

28 Februari         Jaarvergadering         

28 Maart              Ledenbijeenkomst   

18 April                Ledenbijeenkomst      

18 Mei                 BBQ                            

12 September     Ledenbijeenkomst       

10 Oktober          Ledenbijeenkomst     

7   November      Ledenbijeenkomst     

 Tenzij anders aangegeven,
alle activiteiten worden gehouden  in  het

Dorpshuis De Boppeslach
Dorpsstraat 33
8808 HL te Dongjum.