Nieuws

VOGELMARKT DE EDELZANGER

 

VOGELMARKT DE EDELZANGER
Mooie en drukbezochte vogelmarkt op de nieuwe locatie in Dongjum.
Vele bezoekers wisten ons gelukkig weer te vinden zodat ook deze vogelmarkt weer gezellig en succesvol is verlopen.
Een boppeslach in de Boppeslach?

Vogelmarkt Dongjum-1-17